Forløb

Beskrivelser af forløb

Beskrivelserne er som udgangspunkt henvendt til undervisere. Materiale til elever er markeret med stiplede linjer og en saks, som markerer at indholdet kan kopieres til elevmateriale.

Hvor andet ikke er oplyst, er en lektion 60 minutter. Denne tidsangivelse er vejledende.

Progression og omfang

Syv udvalgte forløb er herunder listet med angivet omfang for hvert forløb. Det er samtidig et forslag til rækkefølgen af forløbene.

Enkelte forløb kan udskiftes eller justeres efter behov under hensyntagen til fagets faglige mål og kernestof.