Test case

En test-case er en enkelt test (eller en samling af tests) der skal gennemføres, typisk i forbindelse med aflevering af et produkt.

I kravspecifikationen er der listet en række krav som produktet skal opfylde før kunden kan godkende det.

Ofte er der specificeret en test pr. krav – kaldet test case.

Produktet godkendes når de gennemførte test cases er godkendt.