Autentificering

Autentificering (fra Wikipedia):

Autenticitet (ægthed) dækker over fastlæggelse af originalitet og bekræftelse af samme, det vil sige at en påstand om identitet, ægthed af kunst eller sikkerheden af et computerprogram er sand og troværdig.

Fastlæggelse af autenticitet kaldes autentifikation.