Brugsmønster (use case)

Fra Wikipedia (use case): I systemudvikling er en use case eller brugsmønster en teknik til at afdække krav. Det kan enten være krav til et nyt system eller krav til ændring af et eksisterende system. Hver use case indeholder en eller flere scenarier der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave som systemet skal kunne. En use case skal typisk ikke indeholde teknisk jargon og skal helst skrives i et sprog som kan forstås af systemets slutbrugere.