Domænekendskab

Introduktion

I dette kapitel arbejdes med domæne-kendskab – hvordan man kan indhente viden om en behovskonflikt eller et problem. Til sidst i kapitlet beskrives emnet målgrupper. Domæne-kendskab er vigtig i den første del af udviklingsprocessen. Formålet med kapitlet er at give eleverne en introduktion til emnet. Intentionen er at gøre eleverne bevidste om, at de skal have specifik viden om et domæne, inden de kan udvikle et produkt til det.

Det er i første del af udviklingsprocessen der opbygges domænekendskab (ide til kravspecifikation).

Når der skal udvikles en ny app eller et nyt IT-produkt, kigges der på det område/system produktet indgår i. I litteraturen ses området opdelt i to:

 • problemområdet (formaliseres i forhold til produktet i maskinen)
 • genstandsområdet (hvilken kontekst anvendes IT-produktet i – kontekstområdet)

Kapitlet afsluttes med en række arbejdsopgave til de emner der er gennemgået.

 • Domæne-kendskab indgår i mange af de faglige mål – på et overordnet niveau. Domæne-kendskab er en forudsætning for at:
  • anvende konkrete arkitekturer ved udarbejdelse af simple it-produkter
  • anvende programmeringsteknologier til udvikling af it-produkter
  • realisere udvalgte modeller i et konkret it-produkt
  • realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-produkt
  • innovative udviklingsprocesser og skitsere idéer til innovative it-produkter.

Emnet vil typisk blive introduceret i Informatik C, men er desuden relevant for Informatik B.

Forudsætninger

 • Der kræves ingen elevforudsætninger for at begynde med emnet.
 • Emnet afsluttes med fælles opgaver og en traditionel sekventiel tilgang til emnet vil gradvist opbygge elevens forståelse
  • Undervis i emnerne et ad gangen – begynd med “Problem”, så “Opbygning af domænekendskab”, osv
 • De enkelte emner er selvstændig beskrevet, så det er muligt at plukke i dem.
  • Hvis der plukkes i emnerne, kan det være nødvendig (i forhold til elevernes forforståelse) kort at ridse indholdet af foregående kapitel op

Materiale

Før man kan udvikle et nyt produkt, skal projektgruppen først finde frem til hvilket produkt der skal udvikles. Det kræver indsigt i brugerens dilemma, domænekendskab og det kræver viden om de udviklingsværktøjer der er til rådighed. Løsningsrummet ligger i samspillet mellem de tre.

Materialet er opdelt i under-emnerne (klik på “grundbog” til venstre og så kan emnerne ses i vinduet til højre under “domænekendskab”):

 • Et problem, et dilemma, et behov (behovskonflikt, problemløsning)
 • Opbygning af domænekendskab
 • Målgruppe
 • Arbejdsopgaver, domænekendskab

Refleksioner og tips til underviseren

 • Domænekendskab er fundamental for at kunne udvikle et godt produkt/system. Et godt domænekendskab opnås ved at gå ydmygt og nysgerrig ind i et område og undersøge det – ofte i dialog med brugerne. For unge udødelige, fordømmende fremstormende og dejlige unge mennesker (vores elever), kan det være svært. Det er godt at få en snak med eleverne om det forhold. Er tiden til det, er der forskellige eye-opener metoder der kan anvendes:
  • Inviter en frisk pensionist ind i klassen, som kan fortælle om sværheden ved at åbne pilleglas, om det avancerede øreapparat, eller om problemerne med NEM-id.
  • Sæt eleverne til at lave et video-portræt af kantinemedarbejderens arbejdsdag, af pedellens, rengøringsassistenten, skemalæggerens osv.

I den daglige undervisning kan det være en fordel at udvikle produkter til en målgruppe som eleverne umiddelbart kan identificere sig med (typisk; “lav en app der hjælper en 1.g’er med at smøre madpakke” eller “hjælp elev i 9.kl med at vælge studieretning” osv). Det omvendte fungerer også – en målgruppe der ligger langt fra eleverne (“lav en app til som gadebørn som viser hvor der er madspild”).

Hvordan måles målopfyldelsen? Domænekendskab er en metode som ikke umiddelbart kan måles. Efter et projekt, kan man bede eleverne lave en klassepræsentation af deres arbejdsprocess og på den måde få eleverne til at reflektere over metoderne.


Eksamensspørgsmål kan indeholde en pasus som:

 • “Din præsentation skal komme ind på målgruppens indvirkning på appens design”
 • “Beskriv den anvendte udviklingsproces, herunder: opbygning af domænekendskab og identificering af målgruppe