Funktionslag (logiklag)

Funktionslaget (også kaldet logiklaget) er det lag i trelags-arkitekturen der udveksler data mellem præsentationslaget og datalaget.