Gestaltlove

I gestaltpsykologien er der opstillet en række love (gestaltlovene), som giver god mening at anvende til interaktionsdesign. Gestaltlovene handler om den måde, hvorpå hjernen grupperer former og figurer, og prøver at uddrage et helhedsbillede. Her er de grundlæggende principper (i parentes er de engelske betegnelser nævnt).

  • 1) Nærhed (proximity). Figurer der er placeret tæt på hinanden ses som en gruppe.
  • 2) Lighed (similarity invarians). Ens figurer opfattes som en gruppe.
  • 3) Lukkethed (closure). Delelementer af et billede stykkes sammen til at skabe helheden.
  • 4) Kontinuitet og symmetri. Optræder to figurer symmetriske omkring en linje, ses de som en gruppe.
  • 5) Prægnans (Prägnanz) – figur/baggrund. Hjernen leder den efter mønstre, kontinuitet, ensartethed.
  • 6) Erfaring (Past experience, “Common Fate”). Dækker bl.a. over brugen af ikoner
  • 7) Forbundethed – Forbindes figurer med en streg, opfattes de umiddelbart som sammenhørende (forbundenhed er et design tips – ikke en gestaltlov).