Inkrementel udvikling

Inkrementel udvikling er et begreb i den inkrementelle udviklingsmodel.

På det tidspunkt man får en ide til et nyt produkt, er det svært at specificere hele produktets funktionalitet. Derfor begynder man med at udvikle en lille del af produktet – tit begynder man med at udvikle bruger interface’et. Herefter får man feed back på modellen, hvorefter der bygges yderligere funktionalitet i produktet.

Processen gentages gang på gang – hver gang øges funktionaliteten af produktet.

Et alternativ til Inkrementel udvikling haves i vandfaldsmodellen. Vandfaldsmodellen var populær i 80’erne og 90’erne

Se også Iterativ udvikling

Her er en beskrivelse af den inkrementelle udviklingsmodel, samt lidt baggrundsmateriale omkring vandfaldsmodellens Link