JavaScript

« Back to Glossary Index

JavaScript er det mest udbredte scriptsprog. JavaScript understøttes af alle browsere.

Et script-sprog er et programmeringssprog. Til forskel fra compiler-baseret programmering bliver den syntaktiske sammensætning af en række kommandoer foretaget direkte af browseren.

« Back to Glossary Index