Løkke

Løkker er et centralt begreb indenfor programmering. Grundlæggende er en løkke en sekvens af instruktioner der gentages indtil en betingelse er opfyldt. I tekstbaseret programmering er der normal 2 slags løkker; en for-løkke og en while-løkke.

Her er et par eksempler skrevet i php

While-løkke:

   //Variabel til slutbetingelse defineres 
   $maxtal = 20;
   
   //Variabel der skal ændres og udskrives
   $count=2;
   
   //Så længe $count er mindre eller lig med $maxantal skal sekvensen udføres
   while($count<=$maxtal)
   {
       //Udskriv variablen $count og et mellemrum
       echo $count . " ";
       
       //Læg 2 til $count
       $count=$count+2;
   }

Output vil i dette tilfælde være: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

En for-løkke der skal udskrive det samme defineres således

   for($count=2; $count<=$maxtal;  $count=$count+2)
   {
       echo $count . " ";
   }

I blokprogramming kaldes blokkene oftest “repeat” og “repeat until” eller “gentag” og “gentag hvis”

Skriv en kommentar