Løkke

Løkker er et centralt begreb indenfor programmering. Grundlæggende er en løkke en sekvens af instruktioner der gentages indtil en betingelse er opfyldt. I tekstbaseret programmering er der normal 2 slags løkker; en for-løkke og en while-løkke.

Her er et par eksempler skrevet i php

While-løkke:

  //Variabel til slutbetingelse defineres 
  $maxtal = 20;
  
  //Variabel der skal ændres og udskrives
  $count=2;
  
  //Så længe $count er mindre eller lig med $maxantal skal sekvensen udføres
  while($count<=$maxtal)
  {
    //Udskriv variablen $count og et mellemrum
    echo $count . " ";
    
    //Læg 2 til $count
    $count=$count+2;
  }

Output vil i dette tilfælde være: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

En for-løkke der skal udskrive det samme defineres således

  for($count=2; $count<=$maxtal; $count=$count+2)
  {
    echo $count . " ";
  }

I blokprogramming kaldes blokkene oftest “repeat” og “repeat until” eller “gentag” og “gentag hvis”