Model

En model er en simpel gengivelse af virkeligheden.

Her er en beregningsmodel for et penduls svingningstid, T (L er snorens længde):

  • T = 2 • kvadratroden af L

Modellen virker fint, men er ikke præcis ved store udsving af pendulet eller hvis man har et pendul på månen.

Hvis modellen skal være præcis også ved store udsving, skal den forbedres (men så bliver formlen mere kompliceret)

Jo tættere på virkeligheden en model skal være, jo mere kompliceret bliver modellen