Modellering

Modellering er en arbejdsmetode. Ordet modellering bruges til at beskrive og behandle ”noget fra virkeligheden” fx ved hjælp af regneudtryk, diagrammer, funktioner mm.

Eksempel på modellering.

Antag vi skal udvikle et digitalur til soveværelset. Klokkeslettet vises på væggen med store røde tal. Om dagen, når det er lyst, skal der skrues meget op for lysstyrken til de store røde tal. Men hvis man vågner om natten går det ikke hvis tallene lyser skarpt. Om natten skal der næsten ikke være lys i tallene.

For at kunne få computeren til at skrue op og ned for lysstyrken, skal computeren vide om det er lyst eller mørkt i rummet og der anvendes en lys-sensor der giver værdierne 0 til 100. Når det er helt mørkt (sort) afgiver lyssensoren signalet 0 og når det er helt lyst afgives signalet 100. Nu skal der tages stilling til sammenhængen mellem lyssensor og den lysstyrke de røde tal skal vises med. Programmøren undersøger det ved at skrue op og ned for lysstyrken om natten. Han finder ud af at når lys-sensoren viser 0, skal de røde tals lysstyrke være 20 % af max. Og når lyssensoren har værdien 100 skal lysstyrken skrues helt op til max.

Nu har programmøren modelleret systemet og han kan programmere appen.