Pseudokode

Pseudokode er en skitse-teknik der anvendes for at skabe overblik over den måde et program er opbygget.

Der er mange specielle tegn i programmeringssprog der gør det svært for andre at forstå det. Pseudokode er lavet som en slags model over et program og skrevet så andre nemt kan forstå programmets opførsel og opbygning.

Her er et eksempel

     BEGIN		       // her begynder programmet
  hop1 Mærk efter om du er sulten
     IF sulten	       // her spørges
       THEN spis spaghetti 
       ELSE vent en time	
     GOTO hop1 	       // her hoppes fire linjer op i programmet
     END			   // programmet er færdig

Figuren viser et eksempel på Pseudokode (en gang spaghetti programmering)