Relationel database

En database er relationel, når den er baseret på en relational model med kolonner og rækker, og dens tabeller er forbundet via relationer.

Alle relationelle databaser bruger SQL som sprog til at lave forespørgsler i databasen.