Rutediagram

Et rutediagram er en tegning der viser rækkefølgen af de kommandoer en app gennemfører.

Et rutediagram bruges til at skabe overblik. På engelsk betegnes et rutediagram flowchart.

Rutediagram ken mathiasen.png

Figuren viser et eksempel på et rutediagram