Trinvis forbedring

Trinvis forbedring er en metode til at udvikle it-systemer i en veksling mellem udvikling i tre dimensioner:

  • Fra abstrakte beskrivelser til konkrete systemdele
  • Fra systemdele til større helheder
  • Fra ustrukturerede til strukturerede systemer