Trusler

En trussel er en ytring om, at man har til hensigt at påføre en anden en skade eller en straf (fra Wikipedia).

Truslen kan være en form for afpresning (Frederik truer Cirkeline). Hvis Cirkeline ikke udfører en given handling, vil Frederik gøre alvor af trusslen – altså, hvis Cirkeline ikke giver Frederik 20 kr, så slår Frederik Cirkeline.

En trussel mod et IT-system kan tage mange former. Det er fx en trussel mod et it-system, hvis bygningen systemet står i, begynder at brænde. Serveren kan brænde eller blive ødelagt af det vand brandmændene bruger til at slukke branden med. Så nu er vandet truslen.

Bankers IT-system (main server) er sikret mod brand og mod strømsvigt. Ved hjælp af en Firewall sikres det, at hackere ikke kan komme ind i systemet. Der er taget back-up af data således man kan genetablere it-systemet hvis der sker fejl – der tages back-up for at imødekomme truslen.

En anden form for trussel er ransomware. Ransomware er forholdsvis udbredt i Danmark (800 anmeldelser i 2014) og foregår eksempelvis ved at ofrets computer (Cirkelines labtop) hackes og låses. Det foregår ved at Cirkelines harddisk krypteres, og hackeren Frederik kræver så penge for at udlevere krypterings-passwordet