Faglige mål og kernestof

På disse sider kan du få overblik over fagets faglige mål og kernestof. For hvert fagligt område er der henvisninger til ordforklaringer, der knytter sig til området.