Interaktionsdesign

FAGLIGE MÅL

redegøre for udvalgte elementer i et interaktionsdesign

realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse eksisterende design og systemer

Anderledes interaktion

  • Realisere en skitse og prototype til en udvidelse af basketballspil i Scratch
KERNESTOF

design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion

Anderledes interaktion

  • Skitse med tilhørende forklaring af interaktion

prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign

Anderledes interaktion

  • Papirsprototype til udvidelse af basketballspil