It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning

Kernestof

it-systemer og brugeres gensidige påvirkning i forhold til etik og adfærd

modellering som middel til at forstå et problemområde

brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system

brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav