Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde

Faglige mål

løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker

behandle problemstillinger i samspil med andre fag

  • Modellering og data kan udvides med eksempler og øvelser til at modellere domæner fra andre fag.

demonstrere viden om fagets identitet og metoder

  • Fagets identitet og metoder optræder på forskellig vis i hvert forløb.