Programmering

Faglige mål

identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere programmer og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer

  • Reklamespil: Identifikation af grundlæggende blokke i Scratch og udvikling af et simpelt computerspil
  • Design og udvikling af app: Identifikation af grundlæggende blokke i App Lab, flowdiagram over brugerens anvendelse af en app og udvikling af en simpel app
  • Kreativ programmering: Identifikation af grundlæggende strukturer i Processing, pseudokode som model og udvikling af simple grafiske/kunstneriske programmer

Kernestof

funktioner

variable, sekvenser, løkker og forgreninger

Materiale