Repræsentation og manipulation af data

Faglige mål

modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i simple it-systemer eller udvidelser af disse

redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan databaser anvendes i IT-systemer

  • Modellering og data: Grundlæggende begreber relateret til databaser og generel anvendelse af databaser

Kernestof

abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller

  • Modellering og data: Fænomener, begreber, eksemplifikationer, klassifikationer, klassediagrammer, ER-diagrammer

data og datatypers repræsentation og manipulation

databasers anvendelse og simple databaseforespørgsler

Materiale