Argument

I programmering anvendes en række parametre (det kan være tal eller betingelser) for at bestemme hvilken rækkefølge koden skal eksekveres i. Parametrene kaldes argument.