Bit

Bit er betegnelsen for en binær dataenhed som har to tilstande.

Bit er en forkortelse for BInary digiT – to tilstande.

De to tilstande er typisk beskrevet som 0 eller 1.

Ofte ser man de to tilstande fysisk repræsenteret som

  • slukket / tændt
  • hul / ikke hul
  • lys / ikke lys
  • +5 V / 0 V
  • lyd / ikke lyd
  • magnetiseret / ikke magnetiseret