Brugertype

Brugertype kaldes også persona. For nemmere at kunne navigere rundt i et IT-produkts målgruppe, defineres en række brugertyper.

Et produkt udvikles normalt til en målgruppe. En alternativ tilgang er at tage udgangspunkt i én bruger og se denne som en slags rollemodel for en hel brugergruppe. Begrebet kaldes Persona – ordet stammer fra latin og betyder; maske, rolle, karakter. Persona beskriver en slags arketyper der fx i en projektgruppediskussion, gør det nemmere at relatere et produkt til en bruger.

Her er et lille undervisningsmodul hvor der arbejdes med brugertyper (persona): Målgruppe beskrivelse