Databasetabel

Data i en database er organiseret i tabeller – databasetabeller. En tabel repræsenterer en relation (f.eks. en kunde) og er struktureret ud fra en række attributter (f.eks. kundenummer og navn) og kan indeholde et vilkårligt antal rækker (kunder). Strukturen i en tabel kan sammenlignes med et regneark, hvor kolonner svarer til attributter og hver række svarer til et stykke data.