Datatransmission

Datatransmission er den transport af data der sker fra et punkt til et andet punkt. Datatransmission foregår typisk mellem IT-apparater og sker via LAN-kabler, WiFi radiobølger eller lyslederkabel.