Forespørgsel

For at hente data fra en database anvendes en forespørgsel. Ud over forespørgsler kan man med et databasesprog (fx SQL) også definere og manipulere data (oprette, rette og slette).

Eksempler på SQL forespørgsler ud fra denne pizza tabel:
Pizzatabel.png

SELECT * FROM pizza – Hent alt data fra pizzatabellen:
Pizzatabel.png

SELECT navn, beskrivelse, pris FROM pizza – Hent kun bestemte data felter fra pizzatabellen:
Selectpizza1.png

SELECT * FROM pizza WHERE pris < 65 – Hent alle data felter fra pizzatabellen hvor prisen er mindre end 65:
Selectpizza2.png

SELECT * FROM pizza WHERE pris < 65 AND beskrivelse LIKE ‘%skinke%’ – Hent alle data felter fra pizzatabellen hvor prisen er mindre end 65 og hvor ‘skinke’ indgår i beskrivelsen:
Selectpizza3.png