Inkrementel innovation

Inkrementel innovation er innovationer der bygger videre på og forbedrer eksisterende løsninger.

Et eksempel på inkrementel innovation, er trådløse dankort (tidligere skulle man stikke kortet ind i maskinen før det virkede – nu kan man bare holde kortet hen over treminalen).

Et andet eksempel kunne være en ny version af en iPhone.

Inkrementel innovation kan også være ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i fx en organisation.