Iteration

Iteration betyder gentagelse, og er et begreb der bruges i forbindelse med systemudvikling.

Et systemudviklingsprojekt kan basalt set foregå ud fra en vandfaldsmodel eller iterativt.

Læs mere om Iterativ udvikling her.

Baseret på Wikipedia (Link)