Kode

Inden for programmering henviser ordet kode ofte til kildekode. Kildekode er de instruktioner og kommentarer, som et program består af. Instruktionerne oversættes af computeren til et kørende program. Det er en fordel hvis instruktionerne er læsbare for mennesker. Kommentarerne skal udelukkende kunne læses af mennesker og forbigås af computeren.

Kode er skrevet i et programmeringssprog og skal leve op til fastlagte regler.

En hjemmeside kodes i html og er på samme vis opbygget af instruktioner og kommentarer.

Klik her for en forklaring af Begrebet Kodning