Kravspecifikation

En kravspecifikation er et dokument der fastholder et produkts nøgleparametre.

En kravspecifikation er et Worddokument som beskriver de ting en app skal kunne.

Der findes kravspecifikationer på flere hundrede sider – i informatik i gymnasiet er en halv A4 side ofte nok.

Her er undervisningsmateriale om kravspecifikation (dokument).

Skriv en kommentar