Parameter

Et parameter beskriver karakteristika ved et system.

I forbindelse med programmering:

Når en funktion kaldes fra hovedprogrammet, sker det, at der skal overføres talværdier. I den forbindelse tales om parameteroverførsel. Funktionen modtager parametre og leverer en værdi tilbage til hovedprogrammet (en retur-værdi).

En variabel en symbolsk repræsentation af et tal.