Privatlivets fred

Privatlivets fred er et juridisk begreb der omhandler beskyttelse af borgernes privatliv. Der er ingen der må læse dine SMS’er uden du har dem givet lov (heller ikke Politiet – de skal først have lov af en dommer).

I Grundloven §72 kan der læses om privatlivets fred. Her er nogle af nøgle-punkterne:

  • Boligen er ukrænkelig.
  • Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve, samt brud på post- , telegraf- og telefon-hemmeligheden må (hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse) alene ske efter en retskendelse.

En retskendelse er en dommerkendelse (“a search warrant” som Hollywood kalder det i politifilm).

I forbindelse med informatik, er brud på telefonhemmeligheden speciel vigtig (altså aflytning eller hacking af en smartphone).

En smartphone må altså kun aflyttes, hvis en dommer har givet lov til det. Det gælder også at:

  • Andre må ikke åbne og læse dine breve uden du har givet dem lov
  • Andre må ikke læse dine chat-beskeder og SMS’er, uden at få lov