Rigt billede

Et “rigt billede” (også kaldet “Rige Billeder”) er en metode til opbygning af domænekendskab.

Metoden gennemføres ved at tegne et billede. I tegne-processen opstår naturligt naturligt en række spørgsmål og forhold der er med til at belyse domænet.

Her er undervisningsmateriale om metoden Rige billeder