Sekvens

En sekvens er en serie af instruktioner eller instruktions-blokke der udføres efter hinanden.