Sensor

En sensor er en komponent, som er følsom over for fysisk påvirkning, fx lys, lyd, bevægelse eller temperatur. I et IT-system anvendes sensorens signal som input til programmet.

Sensorer bruges til at overvåge systemer eller registrere data.

Fx anvendes en temperatursensor til at overvåge en bils kølertemperatur, så der gives en alarm inden motoren bliver for varm.

Derudover kan sensorer bruges i systemer til at styre motorer – eksempelvis kan en bevægelsessensor få et transportbånd til at rulle.