Strukturdiagram

, Et strukturdiagram er en grafisk oversigt der viser den struktur og opbygning, en hjemmeside består af.

Strukturdiagrammet viser det hierarki der er på hjemmesiden og hvor de forskellige sider er placeret i menuen.

Strukdiagram.jpg

Der kan også laves strukturdiagrammer over klasser i et objektorienteret IT-system. De ser dog noget anderledes ud.