Trelagsarkitektur

Trelags-arkitektur er en model til beskrivelse af de blokke et program er opbygget af. Modellen anvendes blandt andet fordi det gør det nemmere at overskue kommunikationen mellem lagene og kommunikationen med brugerene og med andre IT-systemer.

På IFTEK er lagene defineret på følgende måde Link:

  • Præsentationslag:Det øverste lag der håndterer modtagelse og præsentation af data. Dette lag er kendetegnet ved at være ”tæt” på brugeren af programmet.
  • Logiklag: Det midterste lag der håndterer udvekslingen af data mellem præsentationslaget og datalaget.
  • Datalag: Det nederste lag der opbevarer og håndterer data. Dette lag er også kendetegnet ved at være ”tæt” på computeren.