Interaktionsdesign

Faglige mål

Kernestof

  • design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion
  • prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign
  • principper for interaktionsdesign