Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde

Faglige mål

  • løse et mindre problem ved at beskrive problemet, samt designe, realisere og afprøve et it-system gennem brugerorienterede teknikker
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
  • demonstrere viden om fagets identitet og metoder