Repræsentation og manipulation af data

Faglige mål

  • modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i simple it-systemer eller udvidelser af disse
  • redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan databaser anvendes i IT-systemer

Kernestof

Ordforklaringer