Modellering og data

Introduktion

Udgaver

Forløbet er under udvikling i en ny udgave. I denne udgave er noten af Palle Nowack erstattet af noter, som omhandler “æggestokmodellen” og klassediagram.

Tidligere udgave: Modellering og data (23. januar 2018)

Formål

Forløbet skal lære eleverne at:

 • modellere et problemområde for at forstå dette
 • modellere data for at designe et it-system
 • forstå databasers anvendelse og lave simple forespørgsler

Læreplansmål

Med henvisning til læreplanen skal eleven kunne:

 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data
 • redegøre for hvordan data kan organiseres i databaser og hvordan databaser anvendes i it-systemer

Indhold

Emnet for forløbet er modellering af problemområdet for blandt andet musik og en brætspilsklub.

Med henvisning til læreplanen er kernestoffet:
 • Modellering som middel til at forstå et problemområde
 • Abstraktion og strukturering
 • Begrebs- og datamodeller
 • Databasers anvendelse
 • Simple databaseforespørgsler

Forudsætninger

Ingen forudsætninger er krævet, og forløbet kan således optræde tidligt i faget.

Hvis eleverne forinden har været igennem forløbet om design og udvikling af app, kan Modellering og data eventuelt tage udgangspunkt i en øvelse, hvor eleverne bruger webshoppen City Pizza og efterfølgende kan se deres aktiviteter og ordrer i databasen.

Webshoppen City Pizza kan tilgås på http://komlinjen.dk/cct/webapp/wephp/.

Derefter kan eleven se data på http://www.komlinjen.dk/database ved at logge ind med brugeren komlinj_guest og adgangskoden Vinter2018.

Aktiviteter og materialer

Lektionsplan

Lektioner á 60 minutters varighed:

 1. Introduktion til databaseforespørgsler i SQL
 2. Introduktion til databaseforespørgsler i SQL
 3. Introduktion til databaseforespørgsler i SQL
 4. Fænomener, begreber, abstraktion og strukturering
 5. Fænomener, begreber, abstraktion og strukturering
 6. Klassediagram og begrebsmodeller
 7. Klassediagram og begrebsmodeller
 8. Entiteter og relationer
 9. Opgave
 10. Opgave

Det anbefales at repetere æggestokmodellen i hver lektion. Det er en model, som eleverne kan forholde sig til, og man gør målene klart for eleverne. Hvis de skal til eksamen og snakke om modellering og data, skal de rundt i hele modellen.

Opgaven med 7 Wonders er lavet med inspiration i Systimes bog Informatik og er en afsluttende opgave, der binder det indledende arbejde med SQL sammen med den mere teoretiske afslutning.

Materiale og metode per lektion

Lektion 1 og 2: Introduktion til databaseforespørgsler i SQL

Lektion 3: Introduktion til databaseforespørgsler i SQL

Lektion 4 og 5: Fænomener, begreber, abstraktion og strukturering

Begrebsdannelsesprocessen

Lektion 6 og 7: Klassediagram og begrebsmodeller

Lektion 8: Entiteter og relationer

Entitetsklasse og attributter

Lektion 9 og 10: Opgave

Arbejde med Brætspilsklubben 7 Wonders

4 kommentarer til “Modellering og data

 1. Databasen music.db kan findes i forløbets oprindelige udgave. Denne er beskrevet i PDF’en Modellering og data (23. januar 2018) øverst på siden. Databasen er også tilføjet under lektion 1 og 2.

  Forløbet er nu opdateret til en ny udgave, hvor stoffet er reduceret i forhold til Palle Nowacks note. Derudover er der lavet noter og arbejdsark til lektionerne, og øvelserne er udvidet.

  Tak til Lasse Ahrendt for bidraget.

Skriv en kommentar